Privatumas

Asmens duomenų apsauga

UAB „Statybos projektų sprendimai“ padalinys „Namai A+“ (toliau – Namai A+) siekia gerai išmanyti savo Vartotojų poreikius ir pasiūlyti jiems aukščiausios kokybės paslaugas, todėl kaupia Vartotojų suteiktus duomenis. „Namai A+“ užtikrina gautų Vartotojų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Vartotojo sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais.

Rinkdami ir saugodami duomenis apie Vartotoją, laikomės šių principų:

  1. „Namai A+“ Vartotojų suteiktą informaciją renka, tvarko ir saugo griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.
  2. „Namai A+“ kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant Vartotojams kokybiškas paslaugas. Vartotojų duomenys saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
  3. Vartotojų duomenų neatskleidžiame tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti mus įpareigojo Vartotojas. „Namai A+“ gerbia savo Vartotoj privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šių Vartotojų duomenų apsaugos principų

Duomenų naudojimo paskirtis

Asmeninė informacija yra naudojama tik ribotais tikslais. „Namai A+“ marketingo tikslais gali skelbti kliento pavadinimą ir prekių ženklą, o paslaugų teikimo sutarties numatytais atvejais ir atliktų darbų pavyzdžius savireklamos medžiagoje. Darbai savireklamos medžiagoje pateikiami peržiūros formatais, t.y. nepateikiami techniniuose bylose, aukštos kokybės bylose. Mes užtikrinsime, kad mūsų veikla marketingo srityje atitiktų taikomų įstatymų reikalavimus ir įgyvendinsime tvarkas, kurių reikia, kad prieš siųsdami jums elektroniniu paštu žinutę, kurioje yra informacija apie „Namai A+“ paslaugų siūlymus, gautume būtiną sutikimą. Jūs galite bet kada reikalauti, kad mes liautumėmės siuntę jums tokią medžiagą